Obchodní podmínky

POUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ WI-FI SÍTĚ

Datum: 15.12.2017

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na bezplatné využívání Wi-Fi sítě ve Fashion Arena Prague Outlet (dále jen “Centrum”). Přihlášením do Wi-Fi sítě Centra potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, porozuměli jim a že s nimi souhlasíte. Pokud s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nesouhlasíte, neužívejte tuto Službu.

Všeobecné obchodní podmínky a všechny jejich změny jsou dostupné na webových stránkách Centra www.fashion-arena.cz.

1. DEFINICE

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

3. UŽÍVÁNÍ WI-FI SÍTĚ

4. ZABEZPEČENÍ

5. OBSAH

6. ZÁRUKY

7. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. ODPOVĚDNOST

10. UKONČENÍ

11. STÍŽNOSTI A OZNÁMENÍ

12. JURISDIKCE

13. ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

14. PRÁVNĚ RELEVANTNÍ JAZYKOVÉ VERZE