Obchodní podmínky VIP Programu

Datum: leden 2019

Tyto obchodní podmínky ("Obchodní podmínky") upravují členství v našem VIP programu (“VIP program”). Registrací k odběru newsletteru Fashion Arena Prague Outlet (“Centrum”) se stáváte členem našeho VIP programu.  

Před vstupem do VIP programu si prosím pečlivě přečtěte tyto Obchodní podmínky. Vstupem do VIP programu vyjadřujete svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

VIP program Centra je provozován a poskytován společností Via FAOC s.r.o. (IČO 022 14 041) se sídlem Zamenhofova 440, Štěrboholy, 108 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 216782. Označení "my" nebo "nás" použitá v těchto Obchodních podmínkách se vztahují k tomuto subjektu.

Správcem Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v rámci VIP programu je společnost Via Manco (UK) Limited, společnost s ručením omezeným zapsaná v Anglii pod identifikačním číslem 08686315, se sídlem TMF Group, 8th Floor, 20 Farringdon Street, London EC4A 4AB Velká Británie. 

Zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na https://fashion-arena.cz/ochrana-osobnich-udaju/, poskytují další informace o správci osobních údajů v rámci VIP programu a o tom, jak jsou Vaše osobní údaje shromažďovány a používány v rámci VIP programu.

VIP program může čas od času nabízet členům různé výhody, jako např. možnost účastnit se akcí a soutěží, přístup do VIP místnosti Centra (pokud je k dispozici), pozvánky na Private sales, VIP Day Pass, VIP poukázky nebo kupony, stejně tak jako speciální nabídky (samostatně označovány jako “Benefit" a společně jako “Benefity”). Benefity mohou podléhat dalším/dodatečným obchodním podmínkám. Před přijmutím těchto Benefitů si prosím pečlivě přečtěte jejich další/dodatečné obchodní podmínky. Přijetím Benefitu vyjadřujete svůj souhlas s těmito dalšími/dodatečnými obchodními podmínkami.

Máme právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit a, pokud se rozhodnete stát členem VIP programu, budeme Vás informovat emailem o všech změnách. Aktuální znění Obchodních podmínek je dostupné na https://fashion-arena.cz/obchodni-podminky-vip-programu/ a dále je k dispozici v informačním centru Fashion Arena Prague Outlet (“Informační centrum”). Pokud nebudete se změnami provedenými v těchto Obchodních podmínkách souhlasit, informujte nás prosím neprodleně emailem na adrese Marketing.Prague@viaoutlets.com.Pokud budete pokračovat ve využívání Vašeho členství ve VIP programu, vyjadřujete tím svůj souhlas s aktuálnější verzí Obchodních podmínek.

Pokud navrhneme změnu Obchodních podmínek, která by Vás mohla významným způsobem ovlivnit, můžeme po Vás vyžadovat výslovný souhlas s touto změnou.

Pokud nevyjádříte Váš souhlas se změnou, ohledně které Vás kontaktujeme (nebo pokud nás kontaktujete s tím, že nesouhlasíte se změnou, o které jsme Vás informovali), bude Vaše členství ve VIP programu zrušeno a účast ukončena.

Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek z jakéhokoliv důvodu stane nezákonným, neplatným nebo neúčinným, neovlivní to platnost zbylé části těchto Obchodních podmínek a takové ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením, které bude ve všech ohledech v souladu se zákonnými požadavky a bude se svým obsahem co nejvíce podobat nahrazenému ustanovení.

1. Benefity VIP programu

2. Členství ve VIP programu

3. Naše a Vaše odpovědnost

4. Zásady ochrany osobních údajů, cookies a používání našich webových stránek

5. Jak Vás můžeme kontaktovat a jak nás můžete kontaktovat vy

6. Rozhodné právo a místní příslušnost