Obchodní podmínky

Pro webové stránky

Datum: 4. dubna 2018

Tyto webové stránky na adrese www.fashion-arena.cz (dále „naše Stránky") jsou provozovány společností Via FAOC s.r.o., se sídlem Zamenhofova 440, Praha 10 – Štěrboholy, 108 00 – Praha 10, IČO: 02214041 

Váš přístup na naše Stránky a jejich používání podléhá a řídí se všemi platnými zákony a předpisy a těmito obchodními podmínkami (dále „tyto Podmínky"). Tyto Podmínky si pečlivě přečtěte. Pokud s nimi nesouhlasíte, naše Stránky nepoužívejte. 

1. Dostupnost a chyby.

2. Vlastnictví.

3. Používání našich Stránek z vaší strany.

4. Registrace.

5. Obsah našich Stránek.

6. Materiály předkládané uživateli.

7. Soutěže.

8. Webové stránky třetích stran.

9. Odkazy na naše Stránky.

10. Omezení odpovědnosti.

11. Náhrada škody.

12. Volba práva a jurisdikce.

Tyto Podmínky obsahují úplnou dohodu mezi vámi a námi ohledně používání našich Stránek. Žádné prohlášení, tvrzení či podnět, ústní ani písemný, obsažený v těchto Podmínkách (které mohou být průběžně aktualizovány) není závazný pro vás ani pro nás. Výše uvedené se nevztahuje na jednotlivé písemně uzavřené dohody. 

Pokud některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane protizákonným, neplatným nebo nevymahatelným podle zákonů jakékoliv jurisdikce, zůstanou zbývající ustanovení těchto Podmínek v plné platnosti a účinnosti. 

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti, můžete zkontaktovat náš právní tým, který můžete kontaktovat e-mailem na sprava.centra@fashion-arena.cz.