Politika/Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace provedeny dne: leden 2019

Fashion Arena Prague Outlet (dále jen „Centrum“) se zavazuje chránit Vaše osobní údaje. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jakým způsobem o Vás Centrum shromažďuje a využívá osobní údaje v případech, kdy:

 

 • navštěvujete a využíváte internetové stránky umístěné na adrese www.fashion-arena.cz (dále jen „Stránky“);
 • účastníte se VIP Programu společnosti VIA Outlets určeného pro Centrum;
 • účastníte se VIA Outlets Fashion Klubu určeného pro Centrum;
 • jste se přihlásili k odběru newsletteru Centra;
 • účastníte se soutěží a her, které provozujeme;
 • při návštěvě Centra využíváte zařízení či připojení Wi-Fi;
 • vstupujete do prostoru Centra, v němž jsou umístěny bezpečnostní kamery;
 • využíváte parkovací prostory v Centru; nebo
 • na nás obracíte se ve výše uvedených záležitostech.

 

Vezměte, prosím na vědomí, že v případech předávání a užití Vašich osobních údajů než jsou případy výše uvedené, se mohou v závislosti na okolnostech a právní úpravě uplatnit i jiné či dodatečné zásady ochrany Vašich osobních údajů. V takovém případě Vás vždy na tyto skutečnosti upozorníme a na specifické zásady ochrany Vašich osobních údajů odkážeme.

 

Přečtěte si, prosím, důkladně tyto zásady ochrany osobních údajů, čímž získáte informace:

 

 • kdo jsme,
 • o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, jak se tyto údaje využívají a proč, a to včetně právního důvodu takového zpracování,
 • o marketingové komunikaci a automatickém výběru (včetně profilování),
 • s kým budeme Vaše osobní údaje sdílet,
 • jak využíváme soubory cookie,
 • jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme,
 • o našich zásadách ohledně osobních údajů dětí,
 • o Vašich právech,
 • o odkazech na jiné internetové stránky,
 • o změnách těchto zásad ochrany osobních údajů,
 • jak nás můžete kontaktovat.

 

Vůči určitým způsobům a formám zpracovávání osobních údajů máte právo vznášet námitky, a to včetně námitek proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing (který děláme pouze s Vaším souhlasem). Pro více informací si, prosím, přečtěte část „Vaše práva“.

 

Pokud máte ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nějaké dotazy nebo pokud chcete uplatnit svá práva ve vztahu k osobním údajům, kontaktujte nás, prosím, na Privacy.Prague@viaoutlets.com.

Kdo jsme

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jak jsou využívány a proč, včetně právního rámce jejich zpracovávání

Marketingová komunikace a automatický výběr (včetně profilování)

S kým Vaše osobní údaje sdílíme

Jak používáme soubory cookie

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat

Naše zásady v oblasti osobních údajů dětí

Vaše práva

Odkazy na jiné internetové stránky

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Jak nás můžete kontaktovat

Podrobné informace o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, jak jsou využívány a proč, včetně právního základu našeho zpracování