Podmínky poskytování

Služby úschovny zavazadel

Datum: 16. srpna 2018

Těmito podmínkami („podmínky“) se řídí poskytování služeb úschovy zavazadel („služby úschovy“) v informačním centru Fashion Arena Prague Outlet („Centrum“). Než služeb úschovy využijete, pozorně si tyto podmínky přečtěte. Využitím služeb úschovy tyto podmínky přijímáte a vyjadřujete souhlas s tím, že jimi budete vázáni.

Služby úschovy v Centru provozuje a poskytuje společnost Via FAOC s.r.o. (IČ 02214041), se sídlem Zamenhofova 440, Štěrboholy, 108 00 Praha 10, Česká republika, zapsaná u Městského soudu v Praze pod číslem C 216782. Pokud jsou v těchto podmínkách zmíněny pojmy „my“ nebo „nás“, odkazují právě na tuto společnost.

Uschováním zavazdel souhlasíte se Zásadami ochrany údajů služeb úschovy zavazadel.

Účel služeb úschovy a předměty přijímané k úschově

Fungování služeb úschovy

Nevyzvednuté předměty

Ochrana osobních údajů

Poškození uschovaných předmětů

Odpovědnost

Rozhodné právo a jurisdikce