ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE "VALENTÝN 2019"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Valentýn 2019“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže na propagačních materiálech. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

1. Vyhlašovatel soutěže

2. Doba platnosti soutěže

3. Mechanika a podmínky účasti v soutěži

4. Vyhodnocení soutěže, oznámení o výhře, podmínky předání výhry

5. Vyloučení ze soutěže

6. Pravidla soutěží

7. Závěrečná ustanovení, práva a povinnosti pořadatele