Zásady ochrany údajů

Služba úschovy zavazadel

Poslední aktualizace: 4. června 2018

Fashion Arena Prague Outlet („Centrum“) se zavázalo chránit Vaše osobní údaje. Tyto zásady/politika ochrany údajů vysvětluje, jak centrum shromažďuje a využívá vaše osobní údaje, pokud:

 

 • při návštěvě Centra využijete služby úschova zavazadel;
 • vstoupíte do prostor Centra, v nichž máme umístěny bezpečnostní kamery; nebo
 • se na nás obracíte v souvislosti s výše uvedenými záležitostmi.

 

Pozorně si tyto zásady/politiku ochrany údajů přečtěte a dozvíte se informace o následující tématech:

 

 • kdo jsme
 • osobní údaje, které o vás shromažďujeme, jak a proč je využíváme, včetně právního základu zpracování
 • s kým vaše osobní údaje sdílíme
 • jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme
 • naše zásady/politika v oblasti osobních údajů dětí
 • Vaše práva
 • změny těchto zásad/politiky ochrany údajů
 • jak nás můžete kontaktovat.

 

Máte právo vznést námitky proti některým druhům zpracování. Pro další informace si prosím přečtěte část „Vaše práva“.

 

Pokud máte v souvislosti s těmito zásadami/politikou ochrany údajů jakékoliv dotazy nebo pokud si v souvislosti s vašimi osobními údaji přejete uplatnit některé z vašich práv, kontaktujte nás na adrese Privacy.prague@viaoutlets.com.

Kdo jsme

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, jak a proč je využíváme, včetně právního základu zpracování

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Naše politika v oblasti osobních údajů dětí

Vaše práva

Změny těchto zásad/této politiky ochrany údajů

Jak nás můžete kontaktovat

Podrobnosti o osobních údajích, které o vás shromažďujeme, jak a proč je využíváme, včetně právního základu zpracování